Hoşgeldiniz !

IMG 1456

Arzuhan ŞIHOĞLU TEPE Osmaniye doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı’nda (Moleküler Biyoteknoloji-Mikroorganizmalarla Atık Sulardan Ağır Metal Giderimi) yüksek lisansını tamamlamıştır.

2000-2013 yılları arasında özel sektörde Biyoloji Öğretmenliği ve Yöneticilik görevlerinde bulunan ŞIHOĞLU TEPE, 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora öğrenimine başlamıştır.

Arzuhan ŞIHOĞLU TEPE’nin, uluslar arası atıf indeksi (SCI) tarafından taranan dergilerde yayınlanmış ve/veya yayınlanma aşamasında olan 8 makalesi bulunmaktadır. Scopus veritabanı kayıtlarına göre, 11.02.2019 itibari ile makaleleri 177 atıf almıştır (kendine yaptığı atıflar hariç) (h-indeks: 5)Google Akademik verilerine göre ise aldığı atıf sayısı 11.02.2019 tarihi itibari ile 300’dür (h-index: 6, i10-index: 5). Bu makalelerinden dolayı Arzuhan ŞIHOĞLU TEPE,  TÜBİTAK tarafından Uluslar Arası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, Chemistry and Biodiversity adlı dergide yayınlanan 'Medicinal uses, Phytochemistry, and Pharmacology of Origanum onites (L.): A Review [2016; 13(5), 504-520]’ başlıklı makalesi ilgili dergi tarafından 2017 yılında en fazla görüntülenen makaleler listesinde yer almıştır (belgeyi görmek için tıklayınız).

Arzuhan ŞIHOĞLU TEPE, Prof. Dr. Bektaş TEPE ile evli ve iki çocuk annesidir.

© Bektas TEPE 2015