Projeler

1. Bazı hidroksi-benzoik ve hidroksi-sinnamik asitler ile 2019-nCoV spike proteininin reseptör bağlanma reseptör bağlanma bölgesi (RBD) ve konak proteazları [transmembrane protease, serine 2 (TMPRSS2), cathepsin B ve cathepsin L) arasındaki moleküler etkileşimlerin in silico analizler yoluyla incelenmesi. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı,  Proje No: 2028MAP2, (2020-2021), Proje tamamlandı (15.000,00 TL).

2. Alzheimer hastalığına karşı potansiyel bir ajan olan Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauraceae) kabuğu uçucu yağında kolinesteraz (AChE ve BuChE), monoamin oksidaz (A ve B) ve beta-amiloid agregasyon inhibitör aktiviteden sorumlu fitokimyasalların tayini. Araştırmacı, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı,  Proje No: FEF.DT.18.14, (2018-2020), Proje tamamlandı (14.798,00 TL).

3. Cinnamomum zeylanium uçucu yağının AChE ve BChE inhibitör aktiviteden sorumlu fitokimyasalların tayini, antagonistik/sinerjik etkileşimlerinin araştırılması. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı,  Proje No: 1828MAP3, (2018-2020), Proje tamamlandı (19.223,31 TL).

© Bektas TEPE 2015