Projeler

1. Alzheimer hastalığına karşı potansiyel bir ajan olan Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauraceae) kabuğu uçucu yağında kolinesteraz (AChE ve BuChE), monoamin oksidaz (A ve B) ve beta-amiloid agregasyon inhibitör aktiviteden sorumlu fitokimyasalların tayini. Araştırmacı, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı,  Proje No: FEF.DT.18.14, (2018-2020), Proje tamamlandı (14.798,00 TL).

2. Cinnamomum zeylanium uçucu yağının AChE ve BChE inhibitör aktiviteden sorumlu fitokimyasalların tayini, antagonistik/sinerjik etkileşimlerinin araştırılması. Araştırmacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı,  Proje No: 1828MAP3, (2018-2020), Proje tamamlandı (19.223,31 TL).

© Bektas TEPE 2015